Algemene Voorwaarden Zeemeermin Workshop

Deelname voorwaarden:

Om deel te nemen aan de Zeemeermin Workshop dient de deelnemer minimaal zwemdiploma B te bezitten.
Betaling dient via Ideal bij de inschrijving te worden voldaan of via de link in de bevestigingsmail. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Ongeveer 1 week voor de workshop ontvangt u de resterende gegevens zoals aanvangstijd etc. Hierbij ontvangt u nogmaals de vrijwaringsverklaring die door de ouder, verzorgende, familieleden (volwassen) of een volwassen begeleider van minderjarige deelnemer(s) of deelnemer zelf (boven 18 jaar) getekend dient te worden.
Deelnemers ouder dan 18 jaar die niet in het bezit zijn van zwemdiploma B mogen op eigen risico meedoen aan onze workshop Zeemeerminzwemmen.
Het vrijwaringsbewijs dient voor aanvang van de workshop ingeleverd te worden om mee te kunnen doen aan de workshop.

Bij deelname aan onze workshop dient er ten alle tijden een ouder, verzorgende, meerderjarige familieli(e)d(en)  of een meederjarige begeleider van de minderjarige deelnemer(s) aanwezig te zijn. Deze zijn volledig verantwoordelijk voor de minderjarige deelnemer(s) tijdens de aanwezigheid in het zwembad waar de workshop wordt gehouden. Wij wijzen hiervoor elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af. Raadzaam is de deelnemer(s) te begeleiden naar het toilet omdat deze vaak haast hebben om weer mee te kunnen doen.

B&W Fotografie neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de locatie (zwembad) en al hetgeen zich hierin bevind. B&W Fotografie en haar medewerkers nemen geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken, schade of ongevallen die te wijten zijn aan ondeugdelijke toestellen, materialen op de door ons gebruikte locatie.

Wij rekenen erop dat iedereen de huisregels en de aanwijzingen van het personeel van de zwembaden respecteert en opvolgt.

Vrijwaringsbewijs uitleg:

Het zwemmen met een zeemeerminstaart geeft een extra “handicap” aan het zwemmen. Immers de benen kunnen niet vrij bewegen. Door het extra gewicht van de staart worden de benen naar beneden getrokken zodat er niet meer normaal gezwommen kan worden.

Het is daarom van belang dat kinderen/volwassenen goed zwemvaardig zijn en minimaal zwemdiploma B hebben. Dit betekent dat zij zich vrij in het water bewegen en een goede zwemslag met de armen beheersen. Daarnaast moet een kind/volwassene goed kunnen drijven op de rug omdat de staart de benen naar beneden kan trekken. Het drijven op de rug is belangrijk om weer op adem te kunnen komen of naar de kant toe te gaan.

Er wordt altijd begonnen, na uitleg, met een rondje zwemmen (zeemeerminslag) door iedereen en het beoordelen van het drijven op de rug. Hiermee kunnen wij zien welk kind/volwassene eventueel meer in de gaten gehouden moet worden en wie extra aandacht nodig heeft. Wij proberen kinderen die het moeilijk vinden op hun gemak te stellen om ze zoveel mogelijk plezier te geven in het zwemmen met de staart.

Over het algemeen laten wij de kinderen/volwassenen zwemmen in een diepte van maximaal 1.50 meter. Zwemmen met een Zeemeerminstaart is niet mogelijk aan de oppervlakte en hoe dieper je met de staart zwemt des te beter kom je voorruit.

Tijdens het eerste deel van de workshop worden diverse oefeningen gedaan en is de begeleiding 1 op 1 of 2 op 1. Zodoende is er maximaal toezicht en optimale veiligheid. Het zwemmen met een staart is vermoeiend en vergt veel energie. Er wordt daarom een balans gezocht in kunnen van de deelnemer en veiligheid. In het tweede deel is tijd gereserveerd voor vrij zwemmen. Deze tijd is afhankelijk van de prestaties van de deelnemers. Deelnemers die minder goed presteren worden tijdens het vrij zwemmen in onze buurt gehouden. Vrij zwemmen impliceert ook dat er verminderd toezicht is en de deelnemers op diverse plaatsen in het bad zwemmen. Wij wijzen ouder(s), verzorgende, familieleden (volwassen) of een volwassen begeleider van minderjarige deelnemer(s) op hun verantwoordelijkeid en toezicht. Dit is ook een mooi moment om foto’s en filmpjes te maken van uw kind alleen.

B&W fotografie en/of haar medewerkers zijn in het water om de kinderen/volwassenen te begeleiden en zullen er alles aan doen om de kinderen/volwassenen veilig te laten zwemmen met de staart. Het is echter mogelijk dat een kind/volwassene de instructies niet opvolgt en daardoor onbedoeld in de problemen komt die niet voorzien kunnen worden. Hiervoor wijzen wij aansprakelijkheid af.

 

De vrijwaringsverklaring geeft aan dat het zwemmen met een zeemeerminstaart een serieuze bezigheid is. Plezier hebben van het zwemmen met een staart is waarvoor men deelneemt maar veiligheid willen wij hierbij niet uit het oog verliezen.

Afmelden:

Indien na betaling wordt afgemeld zal 50% van het factuurbedrag worden gecrediteerd.

Foutieve naamsvermelding:

Indien een foute naam van de deelnemer is vermeld op het aanmeldformulier dan is het mogelijk een nieuw diploma te verkrijgen tegen een meerprijs van 5 euro.
Dit diploma zal worden verzonden naar het opgegeven adres op het aanmeldformulier.

Fotograferen filmen deelnemers door ouders/begeleiders:

Over het algemeen is het toegestaan de deelnemer te fotograferen of te filmen. Voorwaarden hierbij zijn dat alleen de deelnemer op foto of film verschijnt. Indien er andere personen op foto of film zichtbaar zijn dan is het niet toegestaan deze foto’s filmpjes te gebruiken op social media. Men dient er zich van bewust te zijn dat privacy geschonden wordt en men inbreuk maakt op het portretrecht. Mochten er in zwembaden andere regels gelden dan hoort u deze voor aanvang van de workshop.

Foto’s en/of filmpjes gemaakt door B&W Fotografie:

Tijdens de workshop worden er van de deelnemers foto’s gemaakt boven en onderwater.
Minimaal twee foto’s worden de week na de workshop digitaal toegestuurd via Wetransfer. Dit zijn hoge resolutie bestanden en zijn in de meeste gevallen niet via Email te verzenden. De foto’s zijn 7 dagen te downloaden waarna zij verwijderd worden. De link kan en mag worden gedeeld met anderen zoals bijvoorbeeld grootouders. Voor de foto’s geldt dat u prive gebruiksrecht heeft, het eigendomsrecht blijft bij B&W fotografie liggen.

In sommige gevallen wordt er ook gelijktijdig een filmpje gemaakt. Zowel foto’s als video kunnen worden gebruikt voor eigen promotie doeleinden. Mocht hier bezwaar tegen zijn dan dient u dit vooraf duidelijk te vermelden. Wij zullen hierbij rekening houden bij het gebruik van dit materiaal.
Mochten deelnemers een filmpje krijgen na afloop van de workshop dan is dit een toegift (maakt geen onderdeel uit van de workshop) van onze kant. B&W fotografie bepaald hierbij of dit eventueel verstrekt wordt aan de deelnemers.

Foto’s en filmpjes mogen voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het is NIET toegestaan foto’s of filmpjes te wijzigen zonder toestemming van B&W Fotografie.
Foto’s mogen dus niet (digitaal) nabewerkt worden en filmpjes moeten worden gebruikt inclusief het voor en nastuk waarin B&W Fotografie wordt vermeld. Tevens mogen er geen delen uit de film verwijderd worden waarin andere deelnemers worden vertoond..
Tevens is het niet toegestaan zonder toestemming van B&W Fotografie foto of filmmateriaal anders te gebruiken dan voor persoonlijke (niet bedrijfsmatige) toepassingen. De rechten op foto’s en filmpjes liggen bij B&W Fotografie. Wilt u de foto’s en/of filmpjes commercieel gebruiken neem dan contact met ons op.

Reacties zijn gesloten.